Usługi

 

 

  • Reprezentacja wierzyciela w postępowaniach sądowych
  • Reprezentacja wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych
  • Monitoring sądowo-egzekucyjny
  • Obsługa spraw spadkowych
  • Realizacja zabezpieczeń hipotecznych oraz egzekucja z nieruchomości
  • Obsługa dłużników

 

uslugi

 

 

W lutym 2018 roku, Kancelaria uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

 

Decyzja Komisji stanowi potwierdzenie wysokiej oceny przygotowanej przez Spółkę Procedury Zarządzania Wierzytelnościami, jednocześnie świadczy o docenieniu - zaprezentowanego w złożonej dokumentacji - doświadczenia, profesjonalizmu zawodowego oraz wiarygodności Kancelarii.

 

W ramach uprawnień uzyskanych na podstawie zezwolenia Komisji, Kancelaria może zaoferować usługi w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych na rzecz funduszy wierzytelności – nabywania i zbywania wierzytelności, pełne administrowanie wierzytelnościami oraz całokształt obsługi sądowo-egzekucyjnego dochodzenia należności na rzecz funduszy wierzytelności.

 

 

 

 

uslugi