Korzyści ze współpracy

Redukcja kosztów Klienta

Powierzenie Kancelarii spraw pozwala na wykorzystanie potencjału pracowników Klienta w innych obszarach, ale też na redukcję zatrudnienia.

Atrakcyjny model rozliczeń

Rozliczanie wynagrodzenia Kancelarii następuje zasadniczo na podstawie wpłat dokonywanych przez dłużników. Nasz sukces jest pochodną wypracowanego sukcesu dla Klienta.

Wysoki poziom informatyzacji procesów

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych uwalnia od wykonywania szeregu czynności, jednocześnie podnosi jakość wykonywanych działań, skutkiem czego wyklucza konieczność korygowania błędów.

Skuteczny sposób działania

Realizowany model dochodzenia należności pozwala na zaawansowane korzystanie z dobrodziejstwa postępowania elektronicznego, a tam gdzie nastąpi sprzeciw dłużnika, na najsprawniejsze prowadzenie postępowania w sądzie właściwości ogólnej.

Fachowe doradztwo prawne

W ramach ustalania zasad współpracy, Kancelaria dąży do najlepszego dostosowania procedur obsługi spraw do potrzeb Klienta. Doradzamy w zakresie dotyczącym przebiegu postępowania oraz możliwych działań alternatywnych, czy uzupełniających.

Elektroniczna wymiana danych i dokumentów

Klient otrzymuje od Kancelarii bieżącą, wskazaną w wymaganiach, informację o postępach w prowadzonych przez Kancelarię sprawach, w postaci zarówno danych, jak i wybranej dokumentacji elektronicznej.

Elastyczność

Potrafimy w krótkim czasie przystosować się do zmian w prawie oraz zmieniających się wymagań Klientów.