Oferta

Usługi oferowane przez Kancelarię to cała paleta działań świadczonych na rzecz Klientów w związku z posiadanymi przez nich wierzytelnościami oraz obsługa funduszy wierzytelności w zakresie zarządzania wierzytelnościami stanowiącymi przedmiot lokat tych funduszy.

Opierając się na sądowym dochodzeniu należności oferujemy jednocześnie szereg usług uzupełniających proces dochodzenia należności oraz szeroką reprezentację procesową Klientów (także w postępowaniach wytaczanym przeciwko naszym Klientom).

Niezwykle ważne, dla osiągania dużej skuteczności w odzyskiwaniu należności, jest nadzorowanie przebiegu procesów zachodzących w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego. Temu właśnie celowi służy prowadzony przez Kancelarię monitoring sądowo-egzekucyjny. Realizowany jest on w oparciu o system analityczny, bazę danych zawierającą informacje o wymogach i preferencjach sądów i komorników oraz z uwzględnieniem indywidualnych ustaleń z kancelariami komorniczymi. Na bieżąco dokonujemy oceny działalności wybranych kancelarii komorniczych, modyfikując rozmiar współpracy oraz dobierając najbardziej efektywne sposoby egzekwowania zadłużenia.

Wedle zasad wskazanych przez Klienta oraz w zakresie przez Niego określonym, realizujemy również telefoniczny i korespondencyjny kontakt z Dłużnikami, a dla osób chcących odwiedzić nas osobiście, również i ten rodzaj obsługi.