Nasze standardy

System Zarządzania Jakością

Jedną z naczelnych wartości, którą kierujemy się w codziennej pracy, jest dostarczanie naszym Klientom usług najwyższej jakości.

Zapewniamy ją poprzez System Zarządzania Jakością, na który składają się precyzyjne procedury postępowania, kompleksowe szkolenia, instrumenty kontroli procesów oraz coroczne audyty zewnętrzne.

Od 2010 roku System Zarządzania Jakością Kancelarii jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Potwierdza to certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2015, wydany i regularnie odnawiany w drodze audytów przez renomowaną jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska sp. z o.o. 

system zarządzania

Procedury i Instrukcje

W oparciu o normy ISO zostały przygotowane procedury i instrukcje wyznaczające standardy naszej pracy na poziomie operacyjnym.

Aby spełnić wymagania naszych Klientów, dążymy również do ciągłego doskonalenia procesów biznesowych. Angażujemy się w weryfikację skuteczności i usprawnianie procesów składających się na obsługę wierzytelności, dzięki czemu usługa trafiająca w ręce naszego Klienta jest odpowiedzią na jego aktualne potrzeby.

procedury

Bezpieczeństwo

W prowadzonej przez nas działalności, kluczowe znaczenie przypisujemy zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa informacji. Znalazło to odzwierciedlenie w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Został on oparty o wymagania normy ISO 27001 oraz spełnia wymogi stawiane przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zaś jego uzupełnieniem jest Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcja Ochrony Danych Osobowych.

Wytyczne zawarte w powyższych źródłach mają bezpośrednie przełożenie na zadania wykonywane przez pracowników całej Kancelarii oraz znajdują zastosowanie we wszystkich wdrażanych rozwiązaniach technologicznych, co stanowi potwierdzenie funkcjonowania w Kancelarii zasady rozliczalności.

bezpieczenstwo