Nasze standardy

Procedury i Instrukcje

Jedną z naczelnych wartości, którą kierujemy się w codziennej pracy, jest dostarczanie naszym Klientom usług najwyższej jakości. W tym celu przygotowane zostały precyzyjne procedury i instrukcje wyznaczające standardy naszej pracy na poziomie operacyjnym.

Aby spełnić wymagania naszych Klientów, dążymy również do ciągłego doskonalenia procesów biznesowych. Angażujemy się w weryfikację skuteczności i usprawnianie procesów składających się na obsługę wierzytelności, dzięki czemu usługa trafiająca w ręce naszego Klienta jest odpowiedzią na jego aktualne potrzeby.

procedury

Bezpieczeństwo

W prowadzonej przez nas działalności, kluczowe znaczenie przypisujemy zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa informacji. Znalazło to odzwierciedlenie w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Spełnia on wymogi stawiane przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zaś jego uzupełnieniem jest Polityka Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcja Ochrony Danych Osobowych.

Wytyczne zawarte w powyższych źródłach mają bezpośrednie przełożenie na zadania wykonywane przez pracowników całej Kancelarii oraz znajdują zastosowanie we wszystkich wdrażanych rozwiązaniach technologicznych, co stanowi potwierdzenie funkcjonowania w Kancelarii zasady rozliczalności.

bezpieczenstwo